Svatava Kocychová

sv.Ta

vzdělání

 • NPÚ
  • kurz památkové péče pro VŠ (závěrečná zkouška 2014)
 • VŠUP Praha
  • atelier architektury 1; prof. Rajniš, arch. Střítecký
  • řádné denní studium 1993 - 2000 (státní závěrečná zkouška)
  • téma diplomní práce: Nová budova městského divadla v Plzni
 • FA ČVUT
  • řádné denní studium 1. ročník 1992 - 1993
  • lidová architektura arch. Škabrada LS 1994 - ZS 1995
  • rekonstrukce arch. Škabrada LS 1995
  • ateliery: arch. Roubík LS 1992, arch. Makarov LS 1993
  • sociální ekologie Mgr. Bohuslav Blažek ZS 1994 – LS 1995
 •  DAMU
  • činoherní fakulta obor scénografie prof. Dušek  ZS 1996 – LS 1999

pedagogická činnost

 • VŠUP Praha
  • asistentka ateliéru A1, vedoucí ateliéru arch. Jiří Střítecký  09/1998 – 07/2000                      

účast na výstavách

 • Okno do duše, Kroměříž, 2005 a 2007
 • Atelier A1, Středočeské muzeum Roztoky u Prahy, 1998
 • 200 let kamenotisku, VŠUP Praha, 1996
 • Atelier A1, Fragnerova galerie Praha, 1994
 • Papír a prostor, Studentský dům Praha, 1992