Svatava Kocychová

ŘÁD A CHAOS

"Ještě do nedávna byly nahodilost a chaos spojovány s nežádoucími aspekty skutečnosti, dnes však na chaotické procesy pohlížíme jako něco běžného pro nejtypičtější formy změny. Běžně se totiž setkáváme s vlivem chaotických procesů, ať již jde o vytékání vody z otvoru, ekonomiku státu, proměnu klimatu, vývoj ekosystémů či lidských společenství. I jednoduché systémy se mohou začít chovat složitě a naopak složité systémy někdy umožňují jednoduché chování."

Stanislav Heczko - Teorie chaosu a chování otevřených systémů, časopis Marathon, č. 4/2003

fotograf: Karel Čapek