Svatava Kocychová

LUŽICKÁ 5, Praha 2

Byty se nacházejí v eklektivistickém nájemním domě na bývalých Královských Vinohradech. Interiér bytů je realizován v kategorii lepší standard se zařízením v úrovni prvotního vybavení. Celkový dojem působí dobově, přesto bez nádechu historizmu. Vybrané materiály a navržená zařízení nesou rukopis 21. století. Neobvykle byl investorem kladen velký důraz na detail, některé prvky bytového vybavení (osvětlovací tělesa, splachovadla, roletové hrušky, nábytkové knopky, podlahové prahy i vzor malířského válečku) byly navrženy a vyrobeny pouze pro tuto realizaci.

fotograf: Ibra Ibrahimovič