Svatava Kocychová

JESTŘEBICE 8

Památkově chráněný roubený dům klasického podstávkového typu v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko byl po požáru a výbuchu zásobníku na propan-butan v zoufalém stavu. Ostatní objekty statku utrpěly nevhodnými zásahy po dobu jejich užívání JZD. Celá usedlost byla napadena houbami včetně dřevomorky a dřevokazným hmyzem. Tato komplexní práce, byla realizována pod intenzivním dohledem památkové péče a jako hodnotný architektonický projekt částečně hrazená z dotací. Práce trvaly více než dva roky a byla provedena obnova staveb včetně interiérů.

fotograf: Ibra Ibrahimovič
asistent fotografa: Richard Ryška